Selasa, 19 Februari 2013

Abbas bin Abdul MuthalibSejarah haji – rumah paman Nabi Muhammad SAW
Siapa Abbas bin Abdul Muthalib .?
Abbas bin Abdul-Muththalib (Arab: العباس بن عبد المطلب) (lahir 566 – wafat 653) adalah paman dan Sahabat dari Nabi Muhammad. Keturunan dari Abbas-lah yang menjadi golongan khalifah yang dikenal dengan nama Bani Abbasiyah yang pernah berkuasa di Baghdad. dan salah seorang yang paling akrab dihatinya dan yang paling dicintainya. Karena itu, beliau senantiasa berkata menegaskan, “Abbas adalah saudara kandung ayahku. Barangsiapa yang menyakiti Abbas sama dengan menyakitiku.” Di zaman Jahiliah, ia mengurus kemakmuran Masjidil Haram dan melayani minuman para jamaah haji. Seperti halnya ia akrab di hati Rasulullah, Rasulullah pun dekat sekali di hatinya. Ia pemah menjadi pembantu dan penasihat utamanya dalam bai’at al-Aqabah menghadapi kaum Anshar dari Madinah. Menurut sejarah, ia dilahirkan tiga tahun sebelum kedatangan Pasukan Gajah yang hendak menghancurkan Baitullah di Mekkah. Ibunya, Natilah binti Khabbab bin Kulaib, adalah seorang wanita Arab pertama yang mengenakan kelambu sutra pada Baitullah al-Haram.
Fungsi rumah Abbas bin Abdul Muthalib era sekarang
Rumah paman Nabi saw Abbas bin Abdul Muthalib terletak di tempat Sa’i antara Sofa dan Marwah, temboknya melekat di salah satu batas ”Mailain” yaitu batas dimana para jama’ah haji disunahkan untuk berlari kecil. Batas tersebut sekarang telah ditandai dengan dua garis tanda hijau atau disebut juga “pilar hijau”.  Jika masuk pada batas garis tersebut disunnahkan raml atau harwalah (lari kecil).
Apa sai itu  .?
Ibadah Sa'i merupakan salah satu rukun Haji dan umrah yang dilakukan dengan berjalan kaki (berlari-lari kecil) bolak-balik 7 kali dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. Kedua bukit yang satu sama lainnya berjarak sekitar 405 meter.
Fakta penting mengenai Abbas bin Abdul Muthalib .?
 Ia menikah dengan Ummu al-Fadhl Lubab dan ayah dari Abdullah bin Abbas dan Fadl bin Abbas.
Ia dilahirkan hanya beberapa tahun sebelum keponakannya Muhammad, dan merupakan saudara termuda ayahnya Muhammad.
Melalui keturunan putranya Abdullah bin Abbas, Bani Abbasiyah mengambil klaim atas gelar khalifah.
Menurut sumber-sumber dari Sunni, ia tidak berbai'at kepada Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib melakukannya.
Di mana Abbas bin Abdul Muthalib di makamkan >?
Ia dimakamkan di Pemakaman al-Baqi di Madinah.
Ummu Fadl diklaim sebagai wanita kedua yang memeluk Islam, pada hari yang sama dengan sahabatnya Khadijah. Secara resmi
Kapan abas  masuk ke agama islam .?
 Abbas menerima Islam sesaat sebelum Pembebasan   faktul Mekkah, 20 tahun kemudian.

Semoga bermanfaat bagi sobat bloger 
 igin tw post selajutnya di tgg saja
asalamualaikum wr wb

Khodijah binti Khuwailid RAApa kabar kawan bloger .?

saya harap baik
Di post kali ini saya akan menjelaskan  sejarah  rumah Khodijah binti Khuwailid RA
Cerita singkat
Khodijah binti Khuwailid RA,ia dinikahi oleh Rasulullah SAW di Mekkah ketika usia beliau 25 tahun dan Khodijah 40 tahun. Dari pernikahnnya dengan Khodijah Rasulullah SAW memiliki sejumlah anak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi semua anak laki-laki beliau meninggal. Sedangkan yang anak-anak perempuan beliau adalah: Zainab, Ruqoyyah, Ummu Kultsum dan Fatimah. Rasulullah SAW tidak menikah dengan wanita lain selama Khodijah masih hidup.
Rumah siti Khadijah terletak di Zuqaq Al-Hajar.
 Di rumah ini Rasulallah saw hidup berumah tangga bersama siti Khadijah ra, istri beliau yang tidak pernah dimadu, selama 28 tahun dan semua putra putri beliau lahir di tempat ini,
Putra –putri
 diantaranya Qasim Abdullah,
Qasim bin Muhammad (Arab: قاسم بن محمد) adalah anak sulung dari Muhammad dan Khadijah. Ia wafat pada tahun 605 Masehi, sebelum berusia dua tahun dan di kebumikan di pekuburan Jannatul Mualla, Makkah, Saudi Arabia.
 Ummu Kaltsum Ummu Kultsum
 adalah adik Ruqayyah , putri Rasulullah
Ruqayah binti Muhammad
 Zaynab binti Muhammad

FatimahFatimah binti Muhammad (606/614 - 632) atau lebih dikenal dengan Fatimah az-Zahra (Fatimah yang selalu berseri) (Bahasa Arab: فاطمة الزهراء) putri bungsu Nabi Muhammad dari perkawinannya dengan istri pertamanya, Khadijah.

Dan rumah itu pula siti Khadijah wafat.

Nabi saw tetap tinggal di rumah ini sampai beliau mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah ke Madinah. Menurut Sayyid Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki dari Al-Azraqi rumah ini merupakan tempat yang paling afdhol setelah Masjidil Haram, karena tidak sedikit wahyu turun di tempat ini. Setelah hijrah Nabi saw ke Madinah, rumah siti Khadijah diambil oleh Aqil bin Abi Thalib ra
Pada tahun 1373 H rumah siti Khadijah dijadikan Sekolah Puteri Al-Quran oleh Syeikh Abbas Al-Qattan yang pada saat itu menjabat sebagai gubernur Makkah, sesuai dengan permintaannya kepada pemerintah setempat. Setelah disetuji oleh pemerintah, tempat itu menjadi wakaf yang tidak bisa diperjual-belikan, atau disewakan, tidak bisa berpindah tangan, ditukar atau dipinjamkan. Pada tahun 1401 H, tempat ini kemudian diambil-alih oleh pemerintah dan dibongkar untuk perluasan halaman Masjidil Haram.
Yang di temukan saat pembongkaran
 Pada saat pembongkaran tempat tersebut, ditemukan bekas bekas peninggalan Nabi saw, seperti Mihrab Nabi yang menghadap ke Ka’bah, Bak wudhu Nabi, kamar Nabi, tempat lahir siti Fatimah dll.

Setelah dibongkar rumah ini dijadikan lataran Masjidil Haram yang letaknya sekarang dekat Bab an-Nabi (Pintu Nabi) atau beberapa langkah dari pintu tersebut. Dulu di tempat itu dibuatkan sebuah kubbah kecil yang diberi nama dengan Kubbah Al-wahy artinya kubbah tempat turunya wahyu, karena seringnya wahyu dari Allah turun melalui Jibril as di rumah ini
Untuk lebih jelasnya klik disini 

Sumber referensi : http://hasansagaf.wordpress.com/2010/06/20/rumah-siti-khadijah/?preview=true

Al-HajaAl-Haja;  
Berenziarah ke i tempat tempat bersejarah seperti tempat kelahiran  Nabi saw, rumah yang dihuni Nabi saw bersama siti Khadijah,
masjid masjid yang disolati Nabi saw, bukit bukit yang ditanjaki Nabi saw, gua gua yang didiami Nabi saw,  tempat tempat yang disinggahi Nabi saw, atau makam yang disemayamkan Nabi saw merupakan sebagai bukti nyata kecintaan manusia terhadap Rasulallah
dan berikut

Al-Haja ;  
Sebuah gang sempit di kampung  Suqul-Lail  yang kini
terdapat rumah tempat belajar Al-Qur’an. Di situ dahulunya
terdapat rumah Siti Khadijah, isteri pertama Nabi yang ditempati
beliau bersama setelah berumah tangga. Di sana pula turun
ayat kedua surat Al-Muddatsir ayat 1-8 yang artinya:
“Hai orang yang berselimut, bangunlah dan ingatkanlamanusia...”
Sejarah singkat suqul-lail : Telah diyakini bahwa Rasulullah saw lahir di kaki Jabal Abi Qubais yang terletak di kampung Suqul-lail, Makkah. Kini rumah tempat kelahiran beliau
Penjelasan  singkat tentang  kelahiran nabi muhamad saw
Nabi muhamaad saw lahir pada hari senin pagi  hari ke 17 rabiul awal.ada pula yang megatakan hari ke 12 bulan pada tahun gajah
Apa yang di maksud tahun gajah  .? yaitu tahun kedatangan pasukan gajah untuk menghancurkan kabah

 itu menjadi perpustakaan umum. Tertulis didepannya huruf Arab “Maktabah Makkah al-Mukarramah” yang artinya “Perpustakaan Mekkah al-Mukarramah”. Dan umat Muslim dari mancanegara selalu memadati tempat itu. Sebagai ungkapan rindu kepada Nabi akhir zaman, pemimpin yang memberi syafaat hingga hari kiamat.

Kondisi tempat kelahiran Nabi saw yang berukuran sekitar 10X18 meter ini, cukup memperihatinkan dan banyak yang menyatakan kekecewaan bahwa tempat tersebut seharusnya diberi perhatian lebih sebagaimana Rasulullah saw juga memperhatikan Ka’bah yang kemudian oleh para penerusnya diperbaiki dan disempurnakan guna meningkatkan aqidah dan ketakwaan kepada Allah. Bahkan untuk memasuki tempat itu tidak semudah yang kita duga. Penjaga kerap kali mengingatkan agar setiap pengunjung cukup melihat dari pintu saja. Tak boleh berlama-lama.

Tempat ini dulunya dikenal dengan lembah Abu Thalib. Ketika Nabi saw hijrah ke Madinah, rumah ini ditinggali oleh Aqil bin Abi Thalib yang kemudian didiami oleh anak turunannya.
Selanjutnya rumah itu dibeli oleh Khaizuran, ibu Harun Arrasyid, dan dibangun sebuah masjid. Lantas masjid tersebut dibongkar dan sempat tempat itu terbengkalai. Pada tahun 1370/1950, tempat lahir Nabi saw dijadikan wakaf perpustakaan atas permintaan Sheikh Abbas Al-Qattan yang menjabat sebagai gubernur kota Makkah pada saat itu. Permintaannya disetujui oleh pemerintah Saudi dengan syarat wakaf ini tidak bisa dijual-belikan atau disewakan, atau tidak bisa dihadiahkan kepada siapapun, atau tidak bisa ditukar atau dipinjamkan kepada siapa pun
Ingin tau tempat-trmpat bersejarah dan istilah ,mengenai haji dan umrah soo stay away ea